Beƫindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per kwartaal, ofwel per
1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden door dit, uiterlijk
1 maand voor het einde van het lopende kwartaal, schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie van de vereniging.

 Ledenadministratie:

Jolanda Kramer,
Wilhelmina Druckerhoeve 6,
7207 GA Zutphen,
tel: 06-384 090 87,
E-mail:ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

Afmeldformulier