Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Beweegdiploma


Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend,maar ˇ zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ˇˇk een beweegdiploma kunnen halen. Het kind kan bij WSV in 18 lessen het Beweegdiploma 1 behalen. Beweegdiploma 2 bieden we ook aan, maar dit zit in de reguliere peuter/kleutergymlessen.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?

In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Let op het keurmerk

Gymclubs die het nijntje Beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU keurmerk 'nijntje Beweegdiploma'. De KNGU ziet onder andere toe op het gebruik van het juiste lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen.

Wat ontvangt de sporter?

Het nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Alleen (sport)clubs en beweegaanbieders met trainers/leiding die de speciale opleiding nijntje Beweegdiploma hebben gevolgd en het certificaat nijntje Beweegdiploma hebben ontvangen, worden door de KNGU erkend als aanbieder van het nijntje Beweegdiploma programma en ontvangen een keurmerk. Hiermee is de sporter gegarandeerd van kwaliteit.
Binnen het nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. Deze ontwikkeling volgt de trainer via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van de sporter. De trainer kan daarmee zien wanneer de sporter het nijntje Beweegdiploma mag ontvangen. Wanneer de sporter voldoet aan de uitgangspunten en beweegnormen van zijn/haar leeftijd, ontvangt hij/zij tijdens het diplomafeestje het nijntje Beweegdiploma, een nijntje badge en als presentje het nijntje beweegboek.

WSV

Onze doelstelling is een grote groep kinderen en ouders bereiken om het Beweegdiploma te introduceren en ouders te overtuigen van het belang van het leren van de basisbeginselen van bewegen voor een lang leven sporten en een optimale leerprestatie van hun kind, nu en in de toekomst. We hechten veel waarde aan bewegen op jonge leeftijd. In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het Beweegdiploma is een goed begin, maar het is zeker zaak en leuk beweging ook na het zesde levensjaar voort te zetten. Bij WSV kan dat in de vorm van gym of dans.
Bij WSV bieden we in principe 2 lessenreeksen per jaar voor het Beweegdiploma 1.
De nieuwe reeks lessen start met 2 proeflessen op woensdag 13 en 20 februari en de eerste les van de cursus is op woensdag 6 maart 2019. Instromen kan tot maximaal drie weken na aanvang van de cursus. Daarna is het beter om te wachten tot de volgende cursus na de zomervakantie in 2019 weer begint. De lessen worden gegeven op de woensdag middag in sporthal de Kei van 16.45 - 17.30 uur.

De lessen van Beweegdiploma 2 worden ge´ntegreerd in de al bestaande lessen peuter/kleutergym op vrijdagmiddag. Deze lessen zijn voor kinderen van 3 tot 6 jaar en worden gegeven op de vrijdagmiddag van 15.00 - 15.45 uur.
Het Beweegdiploma 2 is voor kinderen van 4 tot 6 jaar jaar. Omdat deze oefenstof in de reguliere lessen moet worden ingepast zit hier niet een vast aantal lessen aan verbonden. Op het moment dat de benodigde oefenstof voor de diplomales is behandeld zal er een datum voor de diplomales worden vastgesteld. Voor Beweegdiploma 2 zal dan ook reguliere contributie worden ge´ncasseerd en niet het cursusgeld van Beweegdiploma 1.
Jullie zijn van harte welkom op woensdagmiddag voor Beweegdiploma 1 of op de vrijdagmiddag voor de peuter/kleutergym met Beweegdiploma 2.

Beweegdiploma beweeg-lisanne
logo
© 2011 www.wsv-warnsveld.nl