Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Contributie:

   CONTRIBUTIE VANAF 1 APRIL 2018

Basiscontributie (1e uur sporten:

t/m 15 jaar (3/4 uur les)€ 33.75per kwartaal
t/m 15 jaar (1 uur les)€ 45.00per kwartaal
16 jaar en ouder(1 uur les)€ 52.00per kwartaal

Contributie 2e en volgende uur sporten (geen selectie):

t/m 15 jaar (3/4 uur les)€ 18.75per kwartaal
t/m 15 jaar (1 uur les)€ 25.00per kwartaal
16 jaar en ouder(1 uur les)€ 25.00per kwartaal

Beweegdiploma

Beweegdiploma € 75.00cursus van 18 lessen

Toeslagen voor:

Selectie turnen preselectie op zaterdag (2 uur)€ 38.67 per kwartaal
Selectie turnen dames op zaterdag (3 uur)€ 58.00 per kwartaal
Selectie turnen heren op vrijdag (1/2 uurtje) € 9.67 per kwartaal
Selectie turnen heren op zaterdag, (1 x 14 dagen)€ 29.00 per kwartaal
Selectie jazzdance (1 uur)€ 25,00per kwartaal

Bondscontributie KNGU:

0 t/m 15 jaar€ 22.00per jaar
16 jaar en ouder€ 27.00per jaar

Bankgegevens:

Bankrekeningnummer:SNS-bank Zutphen:NL27 SNSB 0980 5507 50

Voorwaarden:

1. De contributie is een brengschuld en dient bij aanvang van het kalenderkwartaal te worden betaald, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
2. Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 3.00. Dit wordt voldaan bij de eerste incassoronde.
3. Het afgeven van een incassomachtiging is voor leden verplicht.
4. Een vierde en jongste lid uit hetzelfde gezin is vrij van basiscontributie.
5. De bondscontributie wordt bij nieuwe leden naar rato geďncasseerd bij de eerste incassoronde van de reguliere contributie.
6. Vervolgens wordt de bondscontributie bij leden één maal per jaar in februari apart geďncasseerd.

Aanmelding lidmaatschap:

Voor belangstellenden zijn de eerste twee proeflessen gratis.Een lidmaatschap kan ingaan op de 1e of 15e dag van een maand. Hiertoe wordt een inschrijfformulier ingevuld dat bij de leiding verkrijgbaar is. Bij de eerste betaling wordt zowel het nieuwe kwartaal geďncasseerd, als het inschrijfgeld en eventueel een deel van het vorige kwartaal.

Wijzigingen doorgeven:

Wijzigingen in het lidmaatschap, zoals verhuizingen etc. dient men door te geven aan de ledenadministratie en niet aan de leiding. Mocht u het inschrijfformulier kwijt zijn, dan kunt u deze hier downloaden:

Aanmeldingsformulier

Opzegging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per kwartaal, ofwel per
1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden door dit, uiterlijk
1 maand voor het einde van het lopende kwartaal, schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie van de vereniging.
Het afmeldingsformulier kunt u hier downloaden:

Afmeldingingsformulier

Ledenadministratie:

Jolanda Kramer,
Wilhelmina Druckerhoeve 6,
7207 GA Zutphen,
tel: 06-384 090 87,
E-mail:ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

logo
© 2011 www.wsv-warnsveld.nl