Basiscontributie (1e uur sporten):

t/m 15 jaar (3/4 uur les) € 46.13 per kwartaal
t/m 15 jaar (1 uur les) € 61.50 per kwartaal
16 jaar en ouder(1 uur les) € 68.50 per kwartaal

Contributie 2e en volgende uur sporten (geen selectie):

t/m 15 jaar (3/4 uur les) € 21.56 per kwartaal
t/m 15 jaar (1 uur les) € 28.75 per kwartaal
16 jaar en ouder(1 uur les) € 28.75 per kwartaal

Basiscontributie Acrogymnastiek:

t/m 15 jaar (1.5 uur les) € 75.88 per kwartaal
16 jaar en ouder (1.5 uur les) € 82.88 per kwartaal
t/m 15 jaar (2 uur les) € 90.25 per kwartaal
16 jaar en ouder (2 uur les) € 97.25 per kwartaal

Toeslagen voor:

Selectie turnen jongtalenten op zaterdag (1 uur) € 28.75 per kwartaal
Selectie turnen preselectie op zaterdag (2 uur) € 57.50 per kwartaal
Selectie turnen dames op zaterdag (3 uur) € 86.25 per kwartaal
Selectie turnen heren op zaterdag, (1 x 14 dagen) € 43.13 per kwartaal

Bondscontributie KNGU:

0 t/m 15 jaar € 6,90 per kwartaal       € 27,60 per jaar
16 jaar en ouder € 8,50 per kwartaal                    € 34,00 per jaar

Bankgegevens:

Bankrekeningnummer: Rabobank NL88 RABO 0349 0199 91

Voorwaarden:

  1. De contributie is een brengschuld en dient bij aanvang van het kalenderkwartaal te worden betaald, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
  2. Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 3.00. Dit wordt voldaan bij de eerste incassoronde.
  3. Het afgeven van een incassomachtiging is voor leden verplicht
  4. Een vierde en jongste lid uit hetzelfde gezin is vrij van basiscontributie
  5. De bondscontributie wordt bij nieuwe leden naar rato geïncasseerd bij de eerste incassoronde van de reguliere contributie.
  6. Vervolgens wordt de bondscontributie bij leden één maal per jaar in februari apart geïncasseerd.

Aanmelding lidmaatschap:

Voor belangstellenden zijn de eerste twee proeflessen gratis. Een lidmaatschap kan ingaan op de 1e of 15e dag
van een maand. Hiertoe wordt een inschrijfformulier ingevuld dat bij de leiding verkrijgbaar is.
Bij de eerste betaling wordt zowel het nieuwe kwartaal geïncasseerd, als het inschrijfgeld en
eventueel een deel van het vorige kwartaal. Lid worden kan met de knop onder aan de pagina.

Wijzigingen doorgeven:

Wijzigingen in het lidmaatschap, zoals verhuizingen etc. dient men door te geven aan de ledenadministratie en niet aan de leiding.

Opzegging lidmaatschap:

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden per kwartaal, ofwel per
1 januari, 1 april, 1 juli, of 1 oktober.
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden door dit, uiterlijk
1 maand voor het einde van het lopende kwartaal,
schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie van de vereniging.
Het afmeldingsformulier kunt u hier vinden

Ledenadministratie:

Jolanda Kramer,
Wilhelmina Druckerhoeve 6,
7207 GA Zutphen,
tel: 06-384 090 87,
E-mail: ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl