Voorwaarden:

  1. De contributie is een brengschuld en dient bij aanvang van het kalenderkwartaal te worden betaald, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en oktober.
  2. Nieuwe leden betalen eenmalig een inschrijfgeld van € 3.00. Dit wordt voldaan bij de eerste incassoronde.
  3. Het afgeven van een incassomachtiging is voor leden verplicht.
  4. Een vierde en jongste lid uit hetzelfde gezin is vrij van basiscontributie.
  5. De bondscontributie wordt bij nieuwe leden naar rato geïncasseerd bij de eerste incassoronde van de reguliere contributie.
  6. Vervolgens wordt de bondscontributie bij leden één maal per jaar in februari apart geïncasseerd.
  7. Wijzigingen in het lidmaatschap, zoals verhuizingen etc. dient men door te geven aan de ledenadministratie en niet aan de leiding.

 

Contributie

Aanmeldformulier

Afmeldformulier