Warnsveldse sportvereniging W.S.V.

Vacatures:


Voor de volgende taken zoekt WSV versterking.

Ons beleid is dat we er kleine taken van maken, zodat mr mensen er hun schouders onder zetten. Zonder vrijwilligers verdwijnen de leuke extraatjes die wij zo waardevol vinden voor onze vereniging.

Medebestuurslid turnen:

Ondersteunt bestuurslid turnen. Houdt contact met commissies en leiding

Bestuurslid activiteiten:

Neemt initiatief bij organisatie van activiteiten als paaseieren zoeken, sinterklaas etc.

Zet acties op t.b.v. inkomstenwerving (bijv. Grote clubactie, Pasen).

Onderhoudt contacten met de werkgroepen.


Bestuurslid Aerobics:

Aanspreekpunt voor inhoud en aanbod. Onderhoudt contacten met leiding.

Medebestuurslid dans:

Ondersteunt bestuurslid dans. Houdt contact met commissies en leiding

Bestuur / bestuursondersteuning P&O):

Aanspreekpunt voor vrijwilligersbeleid, organisatie- ontwikkeling en taak-/functieprofielen.

Is samen met een collega bestuurslid, die contacten met leiding onderhoudt, aanspreekbaar

voor het P&O beleid.


Danswerkgroep:

Ondersteunt activiteiten voor jazz- en streetdance

Persvoorlichting:

Zorgt voor de promotie van WSV via de pers.

Verzorgt hiervoor persberichten en regelt 1 2 keer per jaar een advertentie met het lesrooster.


Sponsoring:

Kijkt welke mogelijkheden hiervoor zijn. Zoekt naar eenmalige of jaarlijkse bijdragen.
Onderhoudt contacten met sponsors. Bewaakt de overeenkomsten met de sponsors.

Daarnaast zijn er ook helpende handen nodig voor tijdelijke functies, bijvoorbeeld voor de werkgroepen:

clubkampioenschappen, uitvoering en Dance Rhythm
logo
© 2011 www.wsv-warnsveld.com